ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน (เติ้ล)

me_profile_big_web

บรรณาธิการบริหารสื่อออนไลน์ Spaceth.co นักเขียน คอลัมนิสต์ อยู่ที่เว็บไซต์ MacThai, Rainmaker และ GM Live สนใจในความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีผลงานด้านงานเขียน การออกแบบ การเขียนโปรแกรมและการบริหารสื่อออนไลน์ เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในสาขา Computer Science และสาขา Journalism/New Media ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ลาออกทั้งคู่เพื่อศึกษาต่อเองโดยอิสระ

Editor-in-Chief of Spaceth.co. A writer, columnist at MacThai, Rainmaker and GM Live. Interested in the connection between science and humanity. Currently working in writing, designing, coding and managing online content business. I studied Computer Science at KMUTT and Journalism/New Media at Chulalongkorn University but dropped out for a lifelong education.

ประสบการณ์ที่เคยทำ/experiences

  • Editor ที่ MacThai.com (2015 - ปัจจุบัน)
  • รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (2016-2017)
  • Chief Designer และ Online Strategist ที่ Know-Are Social Enterprise (2015-2017)
  • Speaker TEDx KMITL ความสงสัยและฝุ่นผงของดวงดาว (2017)
  • Content Creator ที่ The Zero Publishing เว็บไซต์ Rainmaker และ MangoZero (2017-ปัจจุบัน)
  • Co-Founder Editor-in-Chief ที่ Spaceth.co (2017-ปัจจุบัน)
  • Columnist ที่ GM Live (2019 - ปัจจุบัน)

ปัจจุบัน ร่วมงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศในการผลักดันสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ โดยใช้พลังจากการทำสื่อ การสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้มองเห็นคุณค่าของกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยไม่ทิ้งพื้นฐานของความเป็นมนุษย์

At present, I collaborate with both national and international organization to make Thailand become a science driven society by developing essential factors like media or young-generation awareness.

light_me-1


ติดต่องาน / Contact

Email - [email protected] (cc คุณวิว ผู้ช่วย [email protected])
Social Media - Facebook | Twitter | Facebook


สื่อในมือ / Own medias

MacThai | Spaceth.co | MangoZero | Rainmaker


เกี่ยวกับ Spaceth.co / About Spaceth.co

Spaceth.co คือสื่อออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งโดย ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน และกรทอง วิริยะเศวตกุล แฟนพันธุ์แท้ระบบสุริยะ ในปี 2017 เพื่อหวังเป็นพื้นที่สำหรับผู้สนใจด้านอวกาศ การสำรวจอวกาศ และปรัชญาจากการศึกษาธรรมชาติ ภายใน 3 เดือนแรกที่ก่อตั้ง ได้รับรางวัลบล็อกหน้าใหม่แห่งปี จาก Thailand Best Blogs Award by CP All ปัจจุบันมีทีมงาน 14 คนเป็นเยาวชนทั้งหมด มีผู้ติดตามรวมทุกช่องทางมากกว่าสองแสนราย และมียอดบน Social Media มากกว่า 10 ล้านการเข้าถึงในแต่ละเดือน

Spaceth.co is an online media founded by me and my partner Kornthong. He participated in Fan Pan Tae competition (TV Program) on Solar System knowledge. The media was founded in 2017 for people who interested in space, space exploration and natural philosophy. After 3 months of its launch, awared to be the Best New Blog by Thailand Best Blog Awards by CP All. Nowadays, Spaceth.co has 14 young-genration members with more than 200,000 followers and performing 10 millions reachs each month.

me_korn


ให้สัมภาษณ์สื่อ / Media interviews

The MATTER | The Standard Daily | The Cloud | The Jam Mag | GM Live | The Standard Podcast | I'm in Podcast | Prachachat | Voice TV | TEDxKMKTL | Suthichai Live | TKpark | TPBS Thailand LIVE | Sanook | MGR Online | Song Sue | PPTV HD | Way Magazine | Thinking Radio | Dek-D


ผลงานด้านการออกแบบ / Design works

นอกจากการทำสื่อออนไลน์ ยังมีผลงานด้านการออกแบบทั้ง Visual Design และ Interaction Design เช่นการออกแบบเว็บไซต์ โดยออกแบบเว็บไซต์ของ Spaceth.co ด้วยตัวเองตั้งแต่เขียนโค้ด ไปจนถึงออกแบบเว็บต่าง ๆ เช่น Fringer.co (บล็อกส่วนตัวของสฤณี อาชวานันทกุล) TheUrbanis.com | Salt.co.th


Download หน้านี้ในรูปแบบ PDF - Download